Αντιπυρική Περίοδος: Υποχρεώσεις κατοίκων Ψυχικού-Φιλοθέης

0
252
Αντιπυρική Περίοδος: Υποχρεώσεις κατοίκων Ψυχικού-Φιλοθέης
Αντιπυρική Περίοδος: Υποχρεώσεις κατοίκων Ψυχικού-Φιλοθέης

Με ανακοίνωση του Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού, κ. Ξυριδάκη Παντελή, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.4/2012/ΦΕΚ1346/Β΄/25.4.2012 Πυροσβεστική Διάταξη υποχρεούνται τα ακόλουθα:

 

  1. Αποψίλωση των χώρων από τα ξερά χόρτα και απομάκρυνση των τελευταίων.
  2. Απομάκρυνση τυχών άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
  3. Τη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω ισχύουν και εφαρμόζονται οι Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Επισημαίνεται επίσης ότι στους χώρους που αναφέρονται πιο πάνω απαγορεύται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων ή άλλων υλών από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους (αντιπυρική περίοδος).

 

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Δημάρχου εδώ.

 

Πηγή: http://www.philothei-psychiko.gr/index.php/press-office/adverts/adverts-archive/adverts-archive-2/121-adverts-archive/3754-2016-05-02-13-20-00

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.